Beca de transport

BECA DE TRANSPORT

Alumnat nouvingut al centre (1r d’ESO i altres nivells):

L’alumnat que comence els estudis en el nostre centre trobarà dins del sobre de matrícula el formulari de la beca de transport, si necessiten sol.licitar-la. Han de lliurar-lo el mateix dia de la presentació de matrícula a consergeria, indicant la parada que sol.liciten, juntament amb

  1. Alberca
  2. Casetes – Maxidia
  3. Rotonda Polop
  4. Tàrbena
  5. Bolulla

Alumnat que ja ha sigut beneficiari de la beca de transport

El dia de presentació de la matrícula a secretaria, haurà de firmar la renovació de la beca de transport, en el cas que desitge continuar fent-ne ús del servei. No caldrà aportar documentació si ja ha sigut beneficiari el curs anterior. Només signar l’esborrany.

 

En tots els casos, els llistats d’admesos es publicarà al web del centre i al taulell informatiu de consergeria al llarg de juliol, així com els horaris dels busos del primer dia d’inici de curs, per parada, i de la resta de dies.