Butlletins de notes i sobres de matrícula: dimecres 4 de juliol

Us informem que l’alumnat amb assignatures pendents ha de vindre el dimecres 4 de juliol a recollir el butlletins de notes i el sobre de matrícula (tutors/es), en horari de 9 a 14.