ORGANITZACIÓ

EQUIP DIRECTIU  

José María Forner – Director

MªCarmen Romero – Vicedirectora

Esther Antón – Cap d’estudis

Amparo Cullell – Secretària

               Amparo Perea – coordinadora d’igualtat i convivència


ALTRES CÀRRECS

Alicia Sánchez – Auxiliar secretaria

Laura Lauwers – Orientadora

MªJosé Moreno – Coordinadora ESO

Juan Carlos Pinedo – Coordinador Xarxa Llibres