ORGANITZACIÓ

EQUIP DIRECTIU  

José María Forner – Director

MªCarmen Romero – Vicedirectora

Esther Antón – Cap d’estudis

Paqui Tasa – Secretària


ALTRES CÀRRECS

Alicia – Auxiliar secretaria

Laura Lauwers – Orientadora

MªJosé Moreno – Coorrdinadora ESO

Iván Gregori – Coordinador Xarxa Llibres