Xarxallibres: circular informativa

A més de repartir una còpia de la circular a cada alumne, ací us deixem les instruccions:

CIRCULAR INFORMATIVA PER ALS PARES/MARES D’ALUMNES PARTICIPANTS EN EL BANC DE LLIBRES DE L’IES DE CALLOSA DURANT EL CURS ACADÈMIC 2016-17

Alumnes de 1r a 4t d’ESO – (Batxillerat NO entra en xarxallibres al no ser educació obligatòria)

– COMUNIQUEM QUE TOTS ELS LLIBRES PERTANYENTS AL BANC DE LLIBRES DELS QUALS HA GAUDIT EL SEU FILL/A DURANT AQUEST CURS S’HAURAN DE DUR A CLASSE EL PROPER DIMECRES 14 DE JUNY PER TAL DE SER REVISATS PEL TUTOR, I ENMAGATZEMATS PER AL PROPER CURS.

– EN EL CAS QUE EL SEU FILL/A S’HAJA DE PRESENTAR ALS EXÀMENS D’ALGUNA MATÈRIA EN LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL, PODRÀ CONTINUAR GAUDINT D’AQUESTS LLIBRES, FINS EL PROPER DIA 5 DE JULIOL, DIA EN QUÈ ELS HAURÀ DE RETORNAR AL SEU TUTOR (aprofitant que aquest mateix dia també es lliuraran les notes de la convocatòria extraordinària de juliol).

– INFORMEM TAMBÉ QUE ELS ALUMNES QUE DURANT L’ACTUAL CURS ACADÈMIC 16-17 NO HAN FORMAT PART DEL BANC DE LLIBRES, PODRAN PARTICIPAR I BENEFICIAR-SE D’ELL PER AL PROPER CURS ACADÈMIC 17-18 SI FAN ENTREGA AL TUTOR EL MATEIX DIA QUE LA RESTA, EL PROPER 14 DE JUNY, DEL LOT COMPLET DE LLIBRES i ESTIGUEN EN BON ESTAT.

– ALUMNES DE 6É QUE S’INCORPOREN A L’IES EL CURS QUE VE: CAL QUE S’INFORMEN ALS SEUS COLES. ELS CENTRES ENS ENVIARAN EL LLISTAT D’ALUMNES QUE EN PRIMER D’ESO VOLEN AFEGIR-SE A XARXALLIBRES.